Museets historie.

Museet startede i 1981 med Skibsmaskinchef Poul Bell som initiativtager sammen med interesserede fra Storebæltsoverfarten og andre med historisk interesse i og omkring Korsør. Museet fik fra starten stillet en bygning til rådighed af Korsør Kommune, som tidligere har huset vandrehjemmet på Korsør Fæstning. Bygningen huser i dag Marinestuen.

 

Den 15 juni 1983 blev museet indviet, efter bygningen havde gennemgået en omfattende ombygning forestået af daværende Korsør Kommune.
Efterhånden blev pladsen for trang på grund af de mange effekter, museet modtog fra bl.a. færgeoverfarten, så i 1997 flyttede museet over i kong Christian d. IV Store Magasin, som Søværnet gennem mange har anvendt men forlod nogle år tidligere.

Store Magasin blev opført efter ordre fra kong Christian d. IV omkring år 1610.

På 1. sal ligger museets udstilling i dag. Kælder og loft anvendes til museets omfattende samling af arkivalier.

Stueetagen bruges af Korsør by til udstillinger og repræsentation.

Korsør By og Overfartsmuseum drives som en privat forening via medlemskontingent, donationer og med økonomisk tilskud fra Slagelse Kommune.