Museets historie.

Skibsmaskinchef Poul Bell samlede i 1981 en gruppe historisk interesserede borgere i Museumsforeningen for Korsør By og Overfartsmuseum.

Den 15. juni 1983 blev museet indviet på fæstningsområdet i det tidligere vandrehjem, der efter en omfattende ombygning blev stillet til rådighed for foreningen af Korsør Kommune.

Efterhånden blev pladsen for trang på grund af de mange effekter, museet modtog fra bl.a. færgeoverfarten, så i 1997 flyttede museet over i kong Christian d. IV Store Magasin, som Søværnet gennem mange har anvendt men forlod nogle år tidligere.

 

Store Magasin blev opført efter ordre fra kong Christian d. IV omkring år 1610.
På 1. sal ligger museets udstilling i dag. Kælder og loft anvendes til museets omfattende samling af arkivalier.
Stueetagen bruges af Korsør by til udstillinger og repræsentation.

 

Korsør By og Overfartsmuseum drives som en privat forening via medlemskontingent, donationer og med økonomisk tilskud fra Slagelse Kommune.