Museumsforeningen.
  Korsør By og Overfartsmuseum drives som en privat forening via medlemskontingent, donationer og med økonomisk tilskud fra Slagelse Kommune.
 
Museumsforeningens bestyrelse består af følgende medlemmer:
  Formand Leif Hansen
Næstformand Kurt Larsen
  Kasserer                    Hardy Gregersen
Bestyrelsesmedlem Finn Berthelsen              
  Bestyrelsesmedlem Søren Lillie
  Suppleant Jørgen Freund
  Suppleant Jette Isbak Knudsen
  Revisor Mogens Bærendtsen
  Revisor John Stuhr
  Revisorsuppleant Hanne Surrow Jensen
 

 


Medlemskab af museumsforeningen i 2023 koster 100,- kr. pr. person og 150,- kr. pr. par.  Se vedtægterne her

Medlem af foreningen bliver du/I ved at udfylde og sende indmeldelsesblanketten til os. Du/I kan også aflevere den ved et besøg på museet.  Se indmeldelsesblanketten her
 

Husk at skrive begge jeres navne på indmeldelsesblanketten ved par-medlemskab.

Skulle du som frivillig have lyst til at give et nap med i driften af museet, være kustode eller være med i andre forefaldende opgaver,
hører vi gerne fra dig. Du kan anføre det med et X på indmeldelsesblanketten.