Museumsforeningen.
  Korsør By og Overfartsmuseum drives som en privat forening via medlemskontingent, donationer og med økonomisk tilskud fra Slagelse Kommune.
 
Museumsforeningens bestyrelse består af følgende medlemmer:
  Formand Søren Lillie
Næstformand Kurt Larsen
  Kasserer                    Hardy Gregersen
Bestyrelsesmedlem Finn Berthelsen              
  Bestyrelsesmedlem Leif Hansen
  Suppleant Grethe Jamal
  Suppleant Jørgen Freund
  Revisor Mogens Behrendtsen
  Revisor John Stuhr
 

 


Medlemskab af museumsforeningen i 2021 koster 100,- kr. pr. person og 150,- kr. pr. par.  Se vedtægterne her

Medlem af foreningen bliver du/I ved at udfylde og sende indmeldelsesblanketten til os. Du/I kan også aflevere den ved et besøg på museet.  Se indmeldelsesblanketten her
 

Husk at skrive begge jeres navne på indmeldelsesblanketten ved par-medlemskab.

Skulle du som frivillig have lyst til at give et nap med i driften af museet, være kustode eller være med i andre forefaldende opgaver,
hører vi gerne fra dig. Du kan anføre det med et X på indmeldelsesblanketten.